Αίτηση Συμμετοχής

H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή με εισήγηση της Συντονιστικής Eπιτροπής του Δ.Π.M.Σ. ορίζει μέχρι 31 Μαϊου κάθε ακαδημαϊκού έτους τον αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το ανώτατο όριο του αριθμού εισακτέων είναι 20.

Ο αριθμός εισακτεών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 είναι είκοσι (20).

Η πρόσκληση για Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενήλικων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμό:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 10/09/2021.

Επίσης στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική αίτηση προς συμπλήρωση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων, καθώς και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής (uploading) των απαιτούμενων δικαιολογητικών (για την ηλεκτρονική υποβολή (uploading) των  δικαιολογητικών θα πρέπει να κάνετε scroll down στο τέλος της ιστοσελίδας). Ο σύνδεσμος μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας θα απενεργοποιηθεί και δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις και δικαιολογητικά. Τέλος, καμία αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή, αν δεν έχει κατατεθεί στη σχετική πλαφόρμα.

ΑΙΤΗΣΗ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο