Αίτηση Συμμετοχής

H Eιδική Διατμηματική Eπιτροπή με εισήγηση της Συντονιστικής Eπιτροπής του Δ.Π.M.Σ. ορίζει μέχρι 31 Μαϊου κάθε ακαδημαϊκού έτους τον αριθμό εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το ανώτατο όριο του αριθμού εισακτέων είναι 20.

Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 είναι είκοσι (20).

Την πρόσκληση για Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δ.Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενήλικων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμό:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 10/09/2022.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την παραπάνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και τα Κριτήρια Επιλογής και Διαδικασία Επιλογής πριν υποβάλλεται την αίτηση σας)

Μετάβαση στο περιεχόμενο