Μαθήματα

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α Είδος μαθήματος Μαθήματα ECTS
1 Υποχρεωτικό Φροντίδα σε Μονάδες Εντατικής και Αυξημένης Φροντίδας 8
2 Υποχρεωτικό Προηγμένη Νοσηλευτική Πράξη &Αναστοχαστική Πρακτική 8
3 Υποχρεωτικό Επικοινωνιακές Δεξιότητες στη Φροντίδα Ενηλίκων 8
Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
Επιλογής Διεθνείς Διαιτητικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για Χρόνια Νοσήματα και Μεσογειακή Δίαιτα 6
Επιλογής Φροντίδα Ενηλίκων με Συμπτώματα Απειλητικά για τη Ζωή τους 6
Επιλογής Διαταραχές Λιπιδίων 6
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α Είδος μαθήματος Μαθήματα ECTS
1 Υποχρεωτικό Φιλοσοφία και Ψυχολογία της Φροντίδας 8
2 Υποχρεωτικό Νοσηλευτική Πράξη Βασισμένη σε Τεκμήρια 8
3 Υποχρεωτικό Υποστήριξη Ατόμων με Χρόνια Νοσήματα και των Οικογενειών τους 8
Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
Επιλογής Προαγωγή της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής 6
Επιλογής Νοσηλευτική και Ενδοσκόπηση πεπτικού σωλήνα 6
Επιλογής Αρχές Αντιμετώπισης Σακχαρώδους Διαβήτη & Μεταβολικού Συνδρόμου 6
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α Είδος μαθήματος Μαθήματα ECTS
1 Υποχρεωτικό Σχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας 8
2 Υποχρεωτικό Σχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας 8
3 Υποχρεωτικό Ακαδημαϊκή Συγγραφή – Διαπραγματεύσιμη Μάθηση 8
Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
Επιλογής Νοσηλευτική Φροντίδα σε χρόνια νοσήματα ήπατος και γαστρεντερικού συστήματος 6
Επιλογής Αρχές Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οργάνωσης Ειδικών Μονάδων Νοσηλείας 6
Επιλογής Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία και Ηλεκτρονική Επιβοηθητική Τεχνολογία στη Φροντίδα 6
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α Είδος μαθήματος Μαθήματα ECTS
1 Υποχρεωτικό Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Μετάβαση στο περιεχόμενο