Προσωπικό

Δρ. Γκούβα Μαίρη (Καθηγήτρια) +30 2651050762 gouva@uoi.gr
Δρ. Κατσάνος Κωνσταντίνος (Αναπληρωτής Καθηγητής) +30 2651099867, 618 Khkostas@hotmail.com
Δρ. Κουλούρας Βασίλειος (Καθηγητής) +30 2651099353 bkoulou@cc.uoi.gr
Δρ. Μαντζούκας Στέφανος (Αναπληρωτής Καθηγητής) (Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.) +30 2651050787 smantzoukas@uoi.gr
Δρ. Χρήστου Γεώργιος georgios.christou@yahoo.gr
Δρ. Χρήστου Λεωνίδας
Δρ. Χριστοδούλου Δημήτριος (Αναπληρωτής Καθηγητής) (Διευθυντής Π.Μ.Σ.) +30 2651007611 dchristodoulou@gmail.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο