Σκοποί / Στόχοι

Στόχος του Π.Μ.Σ. Νοσηλευτικής Φροντίδας Ενηλίκων είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των φοιτούντων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εξελίξουν και να παρέχουν τεκμηριωμένη και επιστημονική νοσηλευτική φροντίδα. Το Π.Μ.Σ. Νοσηλευτικής Φροντίδας Ενηλίκων προφέρει την ευκαιρία στους φοιτούντες να εξελίξουν τη νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν την επιστημονική σκέψη τους για να παρέχουν πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, και να διαχειρίζονται επιτυχώς πολύπλοκες καταστάσεις που σχετίζονται με ζητήματα φροντίδας υγείας. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. Νοσηλευτικής Φροντίδας Ενηλίκων έχει στόχο να αποκτήσουν οι φοιτούντες δεξιότητες, κριτική σκέψη, δυνατότητες εφαρμογής τεκμηρίων στην πράξη και ικανότητες να συνθέτουν ιδέες και θεωρίες, έτσι ώστε να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις για την παροχή ποιοτικής, διαφανούς και κατάλληλης φροντίδας και νοσηλευτικής δράσης.

Το Π.Μ.Σ. Νοσηλευτικής Φροντίδας Ενηλίκων προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρέχουν αποτελεσματική, ασφαλή, και καινοτόμα φροντίδα σε ποικίλα περιβάλλοντα, και για πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες και εξαρτήσεις. Το Π.Μ.Σ. Νοσηλευτικής Φροντίδας Ενηλίκων εστιάζει στην παροχή προηγμένης νοσηλευτικής φροντίδας, ώστε να υποστηρίξει άτομα που έχουν έλλειμμα αυτο-φροντίδας. Απώτερος στόχος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να εξελίξουν τις δεξιότητες αξιολόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπειρικών δεδομένων, να αποκτήσουν δυνατότητες εφαρμογής ερευνητικών και αναστοχαστικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό – επαγγελματικό χώρο τους και να αναπτύξουν γνώσεις σχεδιασμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο