Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ “Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων”

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ “Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ
“ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”


Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 21/09/2020 για την εισαγωγή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), “Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων”

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή Π.Μ.Σ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο